HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2342
ime Š., Mato
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2342)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Županja

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik Od 1943. bio je na radu na području ŠG "Hrast" Vinkovci. God. 1972. nalazio se u Šumariji Županja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM