HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2349
ime Š., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2349)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

09.05.1984

UŠP Bjelovar, Šumarija Ivanska

šumarski tehničar

 Sin Slavka i Ane rođ. Babić. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru, a srednju u OOC za šumarstvo Karlovac (1983). U šumarstvu se zaposlio 1984. god. – u Šumariji Ivanska, ŠG Bjelovar. I sada radi kao čuvar šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Ivanska. Živi u Samarici kod Ivanske.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM