HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID235
ime B., Pavo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /235)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Petra, zanimanjem lugara. Potječe iz stare šumarske obitelji. Osnovnu školu završio je u Otoku kod Vinkovaca, a Šum. u Karlovcu (1968). U šumarstvu se zaposlio 1969. god. Pretežito radio je kao poslovođa u Šumariji Otok, ŠG "Hrast" Vinkovci, gdje je 1972. radio kao poslovođa u šumarstvu II. U invalidsku mirovinu otišao je 1996. god. Živi u Otoku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM