HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2358
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, lugar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2358)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novoselac

 stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, lugar, pom. revirnika, (Martinska Ves, Novoselec, 1962). Sin Stjepana i Marice rođ. Hanđak. Osnovnu školu završio je u Martinskoj Vesi, a srednju šumarsku u ŠUP–u Sisak. U šumarstvu radi od 1981. god. Sada je zaposlen kao šum. tehničar – lugar u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šum. Novoselec. Za 20–godišnjicu rada u šumarskoj struci dobio je priznanje. Živi u Ivanić–Gradu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM