HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID236
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /236)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Zaposlio se 1944. na području ŠG Vinkovci, s prethodnim radnim stažom od jedne godine. Glavninu radnog staža odradio je u Šumariji Otok, tada ŠG "Hrast" Vinkovci. Otac je šum. tehničara Pave Bošnjakovića.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM