HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2363
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2363)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Marije rođ. Maršal. Osnovnu i Šum. školu završio je u Karlovcu (1969). god. U toj je školi završio je i V. stupanj (2000 ) i postigao zvanje šum. tehničar specijalist. Od 1971. do 1993. bio je poslovođa u Šumariji Vrbovsko, a nakon toga radi na mjestu revirnika. Sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko, na istom radnom mjestu. Kao učesnik Domovinskog rata od 1990. do 1993. god. nosilac je Spomenice Domovinskog rata. Stalno živi u Lukovdolu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM