HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2368
ime Š., Franjo
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, lugar – čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2368)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Zlatar

 šum. tehničar, lugar – čuvar šuma i lov. – pom. revirnika, (Vinipotok, 1962). Sin Stjepana i Štefanije rođ. Rizman. Osnovnu školu završio je u Loboru, a Šum. u Karlovcu (1982). Od 1982. radi kao lugar u hrv. šumarstvu. Zaposlen u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Zlatar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM