HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2370
ime Š., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, skladištar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2370)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Vinkovci

1986

Stručne službe UŠPVK

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Viktorije rođ. Omrčanin. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, a srednju je polazio u Vinkovcima i završio u Šum. školi u Karlovcu 1984. U Odjelu za uređivanje šuma ŠG Vinkovci, odnosno UŠP Vinkovci, radio je od 1986. do 1995. god. Zatim, do danas radi u Stručnim službama u Nabavi kao skladištar. Živi u Vinkovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM