HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2371
ime Š., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2371)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Virovitica

1994

Šumarija Virovitica

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Viktorije rođ. Omrčanin. Osnovnu školu završio je u Nijemcima. Završio je i srednju struč. školu u Vinkovcima. Od 1.3.1996. radi u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, Šumarija Virovitica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM