HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2373
ime Š., Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2373)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

18.12.2002

umirovljenici

šumarski tehničar

 Sin Janka i Marije rođ. Stazinski. Osnovnu školu završio je u Kamanju, a Šum. školu u Karlovcu (1970). Glavninu radnog vijeka radio je kao tehnolog kotrole kvalitete u slovenskoj firmi "Adria" u Novom Mestu. Nakon toga radi u UŠP Karlovac, Šumarija Ozalj.
 Na okućnici u Bubnjacima uređuje hortikulturni vrt u kome je između ostalog inače niski grm Juniperus horizontalis podigao na visinu od 180 cm. Godine 2009. dobio je nagradu "Najljepša vrtna frizura" u organizaciji Večernjeg lista, Zagreb. Aktivno se bavio nogometom (drugoligaš Triglav Kranj). Član je HŠD, ogranak Karlovac. Živi u Bubnjarcima.

 Vazdazeleni grm podigao na 180 cm. Večernji list, prilog Vrt, Zagreb, 30. 4. 2009. s.41
 Motorna kosa FSE31 odlazi u Bubnjarce. Večernji list, prilog Vrt, Zagreb, 7. 5. 2009. s.5
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM