HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2376
ime Š., Mario
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2376)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1994.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivice i Marije rođ. Korošec. Osnovnu školu završio je u Selima, a Šum. školu u Karlovcu (1994). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Glina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM