HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2382
ime Š., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2382)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu (IV. stupanj) za vršio je u Karlovcu 1982. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Karlobag.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM