HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2391
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2391)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vinka i Jele rođ. Stipanović. Osnovnu školu polazio je u Kutjevu, a srednju Šum. školu u Ilidži – Sarajevo. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Donji Lapac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM