HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2393
ime Š., Zoran
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2393)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ivana i Jele rođ. Rivić. Osnovnu školu završio je u Jasenovcu, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1987). U šum. struci zaposlio se 1992. god. Sada radi kao čuvar šuma – lugar u Šumariji Jasenovac, UŠ podružnica Nova Gradiška. Živi u Jasenovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM