HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID240
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /240)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Đure i Marte rođ. Stanić. Osnovnu školu završio je u Vodoteču. U šumarstvu radi od 1964. Pretežito je bio otpremnik u Šumariji Brinje sada "Hrv. šume", UŠP Gospić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM