HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2403
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2403)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlen na području ŠG Vinkovci 1948, a 1972. nalazio se u Šumariji Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM