HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2404
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2404)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

više nisu članovi

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Reze rođ. Rossi. Osnovnu školu polazio je u Rešetarima, a Srednju šumarsku u Novoj Gradiški. Od 1981. radi u Šumariji Nova Gradiška. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška. Glavninu radnog staža stekao je kao čuvar šume. Stalno je nastanjem u Sičicama kod Vrbja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM