HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2412
ime Š., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2412)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Koprivnica

2009

Šumarija Đurđevac

šumarski tehničar

 Sin Andrije i Rozalije rođ. Jendrašić. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu, a Šum. školu u Karlovcu (1984). U šumarstvu radi od 1985. do danas. Pretežito je na mjestu pom. revirnika u Hrvatskim šumama, Šumarija Đurđevac, sada UŠP Koprivnica. Živi u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM