HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2413
ime Š., Andrija
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – nadlugar, VKV djelatnik
     


lokacija


 U šumarsvu se zaposlio 1950. sa dvije godine priznatog radnog staža, a 1974. radio je u Šumariji Đurđevac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM