HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2428
ime Š., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2428)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Požega

1981

šumarija Kutjevo

šumarski tehničar

 Sin Mirka i Ane rođ. Rosipal. Osnovnu školu završio je u Kaptolu kod Požege, a Šum. školu u Karlovcu (1979). U šumarstvu radi od 1.9.1979. Sada je zaposlen kao pom. revirnika u Šumariji Kutjevo, UŠP Požega.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM