HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2429
ime Š., Mladen  - mlađi
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2429)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1972.Karlovac
srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
karijera4. 5. 1978.ŠG Karlovac, Uređivanje šumašumarski tehničar
12. 4. 1979.Šumarija Vrginmosttehničar u operativi
1. 8. 1979.Šumarija Jastrebarskotehničar u operativi
16. 11. 1985.RJ Krnjaktehničar u operativi
trenutno, od1. 1. 1991.Šumarija Karlovacčuvar šuma i lovišta

 Potječe iz šumarske obitelji. Sin je Mladena i Slavice rođ. Žužak. Osnovnu školu završio je u Rečici, a u Šum. školi u Karlovcu maturirao je 1975. god. Pretežito je radio u šumarijama Pisarovina i Karlovac. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Karlovac. Živi u Rečici kod Karlovca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM