HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID243
ime B., Blaž
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /243)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1980. god. Zaposlen je u Šumariji Otok, UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM