HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2434
ime Š., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2434)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Slavice rođ. Gudlin. Osnovnu školu završio je u Velikoj kod Požege, srednju Šum. školu u Karlovcu 1994. god. Od početka travnja 1996. radio je kao pom. revirnika – poslovođa na uzgoju šuma, a od početka 2001. god. radi kao čuvar šuma u "Hrv. šumama", UŠP Bjelovar, Šumarija Pakrac. Živi u Pakracu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM