HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2450
ime Š., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2450)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Marijana i Milice. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1981. god. Od 1981. radi u šumarstvu, a sada je zaposlen u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM