HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2454
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šuma i lov.
     

                                                                IZBOR      (lugari /2454)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

04.07.2003

Šumarija Duga Resa

šumarski tehničar

 Sin Željka i Jage rođ. Vuković. Osnovnu i srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1996). Od 1999. radi u "Hrv. šumama", u šumarijama Korenica, Topusko i Duga Resa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM