HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2455
ime Š., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2455)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Andrije i Ivane – Franciske rođ. Volf. Osnovnu školu završio je u Tršću, a srednju Šum. školu u Delnicama 1982. god. U šum. struci zaposlio se 1983. Radi u Hrvatskim šumama UŠ podružnica Delnice, u Šumariji Tršće. Obavlja poslove poslovođe – pom. revirnika. Živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM