HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2456
ime Š., Dario
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2456)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stjepana i Nade rođ. Kezele. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, a Srednju šum. školu u Delnicama 1984. god. Nakon završene škole, pripravnički staž u trajanju od jedne godine odradio je u UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma. Nakon toga radio je na određeno vrijeme (6 mjeseci) u istom Odjelu. Pretežito je radio kao poslovođa u Šumariji Crni Lug. I sada (2003) zaposlen je u Hrv. šumama, UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug. Hobi mu je informatika i fotografi ja. Stalno je nastanjen u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM