HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2463
ime Š., Milan
zvanje
zanimanje     
SSS, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2463)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pakrac

 SSS, poslovođa iskor. šuma. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1967. god. U šumarstvu se zaposlio 1968, a 1974. radio je u Šumariji Pakrac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM