HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2465
ime Š., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2465)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1991

Šumarija Prezid

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Anke rođ. Poje. Osnovnu školu završio je u Čabru, a Srednju šum. školu u Delnicama 1987. Zaposlio se 1993. god. u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Prezid gdje i sada radi kao poslovođa na poslovima primanja i otpreme drvnih sortimenata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM