HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2467
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski manipulant
     

                                                                IZBOR      (lugari /2467)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Stanislave rođ. Crnković. Osnovnu školu završio je Lokvama, a srednju školu u Zagrebu. Zaposlio se 1939. god. Radio je najprije u Drvnoj industriji Lokve, a zatim kao šum. manipulant – službenik u Manipulaciji Šumarije Lokve, a potom DIP-a Delnice. Isticao se kao rukovodilac. Za svoj uspješan rad primio je odlikovanja III, II. i I. reda. U mirovinu je otišao 1973. god. Kao umirovljenik živi u Lokvama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM