HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2471
ime Š., Mario
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu
     

                                                                IZBOR      (lugari /2471)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

2009

Uređivanje šuma

šumarski tehničar

 Sin Branke Mihelčić. Osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1992. god. Najprije je zaposlen kao priravnik u Šumariji Fužine (1992–93). Od 1995. radi u Proizvodnom odjelu na projektiranju. I sada 2003. zaposlen je u Hrvatskim šumama, Stručne službe UŠP Delnice, na poslovima projektiranja. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM