HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2482
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2482)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Gračac

 stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, (Ivankovo, Vinkovci, 1967). Sin Josipa i Marije rođ. Bačić. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1986). U šumarstvu radi od 1989. god. do danas. Pretežito radi u Hrvatskim šumama, UŠ podružnica Gospić, Šumarija Gračac. Za učestvovanje u Domovinskom ratu dodijeljeno mu je odlikovanje. Živi u Gračacu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM