HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID249
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /249)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1974. Odmah je dobio mjesto pripravnika u Šumariji Daruvar, ŠG “Mojica Birta” Bjelovar. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM