HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2494
ime T., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2494)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Bjelovar

1971

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Emilijana i Cvijete rođ. Paić. Osnovnu školu završio je u Ivanskoj, a Šum. školu u Karlovcu (1967). U šumarstvu se zaposlio 1969, u Šumariji Ivanska. I danas radi kao poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šum. Ivanska. Živi u Ivanskoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM