HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2497
ime T., Zoran
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2497)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Petra i Mande, rođ. Milašinović. Osnovnu školu završio je u Jasenovcu, Srednju drvoprerađivačku u Novskoj, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1996. uz rad. Od 1984. radio je kao pom. radnik u ŠG Nova Gradiška, a od 1990. kao šum. tehničar u Šumariji Kutina. Od 1993. godine radi kao poslovođa na uzgoju i na sječi – u Šumariji Jasenovac, "Hrv. šume" UŠP Nova Gradiška. Živi u Jasenovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM