HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2506
ime T., Jozo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

1987

Šumarija Cerna

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Cerna.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM