HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2507
ime T., Đuro
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2507)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Lipovac

 šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta, poslovođa, rođ. 1960. u Nijemcima kod Vinkovaca. Sin Martina i Kate rođ. Radman. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, a Šum. školu u Karlovcu 1979. god. Od 1979. do danas radi u šumarstvu, sada kao poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Lipovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM