HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID251
ime B., Đuro
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /251)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Split

2006

vanjski

šumarski tehničar

 Bio je zaposlen u Šumariji Dubrovnik, Lugarnica Topola. Sudionik je Domovinskog rata i nakon što je sudjelovao u borbama dio svog vremena posvetio je razminiravanju terena oko Dubrovnika i sa još jednim borcem HV razminirao više od 1000 ha zemljišta i uništio više od 2.500 mina. Istodobno je obavljao poslove u svom reviru. Mnogo je radio na pošumljavanju opožarenih površina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM