HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2510
ime T., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2510)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Varaždin

1997

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1997. uz rad. Zaposlen je u “Hrv. šumama”, UŠP Koprivnica, Šumarija Varaždin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM