HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2518
ime T., Dragutin
zvanje
zanimanje     
inženjer lovstva i zaštite prirode
      poslovođa

                                                                IZBOR      (lugari /2518)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao2008.Veleučilište Karlovacinženjer lovstva i zaštite prirode
karijera1986.Šumarija Gerovoposlovođa

član HŠD ogranak
Delnice

2006

Šumarija Gerovo

inženjer lovstva i zaštite prirode

 Sin Josipa i Milke rođ. Turk. Osnovnu školu završio je u Gerovu, srednju je polazio u Čabru, a završio Srednju šumarsku školu u Delnicama.

God. 1986. zaposlio se u Šumariji Gerovo, GPŠG Delnice.

U šum.školi u Karlovcu 2004. je stekao je zvanje šumarski tehničar specijalist, a 2008. na Veleučilištu u Karlovcu završio je dodiplomski stručni studij lovstva i zaštite prirode te stekao Višu stručnu spremu i stručno zvanje Inženjer lovstva i zaštite prirode.

Radi kao poslovođa u Šumariji Gerovo, UŠP Delnice. Živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM