HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID252
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /252)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1990.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Dragutina i Rozalije rođ. Bočkaj. Osnovnu školu završio je u Krapini, a Šum. školu u Karlovcu 1990. god. Zaposlio se 1990. u Hrvatskim šumama, UŠ Zagreb, Šumarija Krapina. U istoj Šumariji radi i danas (2003) na mjestu lugara. Živi u Krapini.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM