HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2521
ime T., Josip  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2521)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Ivke rođ. Mauhar. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Srednju šum. školu u Delnicama. Cijeli radni staž odradio je u šumarstvu. Od 1956. do 1966. god. bio je pomoćni radnik, a nakon završene srednje stručne škole uz rad, od 1966. do 1976. radi kao šum. tehničar. U lokalnoj samoupravi bio je na rukovodećim i organizacijskim poslovima. Za svoj rad dobio je Medalju rada, a dodijeljena su mu i druga odličja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM