HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2527
ime T., Miljenko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2527)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1970

Umirovljenik

šumarski tehničar Sin Milana. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1970. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj, Šumarija Krasno.

1Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM