HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2533
ime TOMIĆ, Anton
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2533)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 1. 1948.Sunger
djelovao Klana
umro22. 12. 1997.

 šum. tehničar, rođ. 17.1.1948. u Sungeru, Mrkopalj. Od veljače 1975. do potkraj 1997. god. radio je u Šumariji Klana, ŠG, odnosno UŠ Delnice. Preminuo je 22.12.1997.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM