HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2536
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2536)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Marijana i Marije rođ. Robik. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, Šum. školu u Karlovcu (1982). Od 1983. do 1985. radio je u Šumariji Osijek, a potom do danas radi kao poslovođa u Šumariji Valpovo, UŠP Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM