HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2537
ime T., Ivan  - mlađi
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2537)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
trenutno, od1998.Šumarija Korčula

član HŠD ogranak
Split

2010

Šumarija Korčula

šumarski tehničar

 Sin Kuzme i Franice rođ. Marelić. Osnovnu školu završio je u Čari–Smokvici, srednju šumarsku školu završio je u Kaštelima -Srednja škola "Braća radić" Kaštel Štafilić-Nehaj. Od 1998.g. radi u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Korčula.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM