HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2538
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma i lovočuvar, II. stupanj šum. škole
     

                                                                IZBOR      (lugari /2538)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom

 Sin Josipa i Emilije rođ. Rajzer. Osnovnu školu završio je u Banovoj Jarugi, a II. stupanj, specijalizirani radnik u šumarstvu, u Šum. školi Karlovac, područno odjeljenje u Bjelovaru. Od 1973. do 1985. god. radio je kao djelatnik II. faze u šumarstvu (šlajs). Od 1985. radi kao lovočuvar – čuvar šuma u Šumariji Lipovljani. I danas radi isti posao u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani. Živi u Krivaju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM