HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2545
ime T., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2545)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Marka i Marije Tomljanović. Osnovnu školu završio je u Senju, a Šum. školu u Karlovcu 1953. god. Do prerane smrti (1966. god.) radio je u Šumariji Samobor kao šum. tehničar iskorištavanja šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM