HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2547
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2547)   IZMJENE         ISPISlokacija

karijera1967.Šumarija Senj

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Petra i Zlate rođ. Prpić. Osmogodišnju školu završio je u Krivom Putu, a Srednju šum. školu u Delnicama 1966. Prvo zaposlenje, kao pripravnik 1967 – 1969. god. bilo je u ŠG Senj, Šumarija Senj, gdje ostaje kao poslovođa do nove reorganizacije poduzeća 1.1.1985. god. u Goransko–prim. ŠG Delnice – OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Senj, gdje radi kao revirnik. Od početka 1991. god. dolazi do ponovne reorganizacije šumarstva u "Hrv. šume" Zagreb, UŠ Senj, i od tada radi kao referent zaštite na radu, a kasnije kao stručni suradnik ZNR, PPZ i obrane, gdje se nalazi i sada (2003). Živi u Senju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM