HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2551
ime T., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1957. sa jednom godinom priznatog staža. God. 1974. bio je zaposlen kao lugar u Šumariji Koprivnica, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM